Software

EviNor - Evidencia technických noriem EviZak - Evidencia zákonov EviLit - Evidencia literatúry, audi, ... Kovy – informácie o materiáloch a ich ekvivalentoch


EviNor logo

EviNor - Evidencia technických noriem

Systém EviNor je výnimočný, do detailu prepracovaný a praxou overený informačný systém s normalizačné tematikou, ktorý je jedinečný svojím zameraním, komplexnosťou, úplnosťou obsahu a mnohými ďalšími užitočnými vlastnosťami ako napr vyhľadávania obdobných noriem iných krajín, v smerniciach EÚ a Nariadenia vlády SR​​. Otvorený systém je určený predovšetkým na racionalizáciu a spresnenie práce v útvaroch technickej normalizácie. Slúži k evidencii národných a podnikových noriem. Pre viac informácií.

EviZak logo

EviZak - Evidencia zákonov

Počítačový systém EviZak sa používa na poskytovanie aktuálnych informáciách o legislatívnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov. Jedná sa o Dekréty, Nálezy Ústavného súdu, Nariadenie vlády, Rozhodnutie prezidenta republiky, Oznámenie ministerstiev, Oznámenie Ústavného súdu, Uznesenie poslaneckej snemovne, Uznesenie vlády, Ústavné zákony, Vyhlášky, Zákonné opatrenie, Zákonné opatrenie Senátu a Zákony. Je určený odborníkom v oblasti práva a pracovníkom spoločností zaoberajúcich sa aktualizáciou dokumentov. Pre viac informácií.

Kovy logo

Kovy - Informace o materiálech a jejich ekvivalentech

Systém slúži na poskytovanie informácií o materiáloch rôznych krajín. Pomocou systému je možné určiť podobné materiály medzi krajinami navzájom. Obsahuje modul KOVY-Z s databázou železných materiálov a KOVY-N s databázou neželezných materiálov. Oba moduly môžu byť nainštalované nezávisle na sebe a preto môžu pracovať samostatne. Systém celkom obsahuje asi 53 000 značiek materiálov z 25 krajín podľa noriem EN a ISO. Nájde uplatnenie najmä v spoločnostiach zaoberajúcich sa strojárenskou výrobou a obchodom. Pre viac informácií.

EviLit logo

EviLit - Evidencia literatúry, audi, ...

Systém EviLit je ucelený informačný systém, ktorý je jedinečný komplexným poňatím evidencia širokej škály predmetov vyskytujúcich sa v požičovniach, čitárňach, knižniciach atď Software umožňuje evidenciu: audia, videa, DVD, CD, časopisov, kníh, článkov, denníkov a týždenníkov, hudobnín, máp atď Pre evidenciu každého predmetu slúži samostatná podknihovna. Ak nemáte záujem o všetky podknihovny, môžete si objednať len tie, ktoré vás zaujímajú a takto môžete znížiť cenu a systém pri ovládaní zjednodušiť. Pre viac informácií.Tento web používa cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií / Rozumiem