Novinky zo sveta ISO - nové vydanie ISO 9000, 9001 a 14001

Novinky ISO

V týchto dňoch boli vydané najdôležitejšie medzinárodné normy ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Už teraz si ich u nás môžete objednať v tlačenom, ale aj elektronickom prevedení.

Zaujímajú Vás ROZDIELY oproti predchádzajúcemu vydanie?

Ak chcete rýchlo a pohodlne zistiť rozdiely medzi starým a novým vydaním, odporúčame Vám za príplatok 20% si objednať novú normu vrátane tzv. Redline. Vďaka Redline už nebudete musieť strácať čas zisťovaním, čo sa v novej norme zmenilo. Redline Vám ušetrí čas a zaručí, že sa o všetkých zmenách v norme dozviete v jednom dokumente.

ISO 9000:2015 - Systémy manažérstva kvality - Základné princípy a slovník.

Norma ISO 9000 predstavuje prehľad základných informácií a konceptov v oblasti riadenia kvality. Norma prešla rozsiahlou revíziou a obsahuje všetky termíny a definície, ktoré užívatelia musia poznať, ak majú v pláne zavádzať systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Táto norma sa zaoberá princípy riadenia kvality a zahŕňa témy ako vedenie, zameranie na zákazníka a procesný prístup, ktorá sa objavujú v norme ISO 9001 a všetkých ostatných novo revidovaných ISO normách venovaných systémom riadenia. Norma ISO 9000 predstavuje normatívny dokument pre normu ISO 9001, čo znamená, že ho musíte použiť, ak chcete pochopiť technické definície kľúčových pojmov. Norma ISO 9001:2015 neobsahuje žiadne tieto definície, čím sa norma ISO 9000 stáva zásadný pre užívateľov, ktorí chcú norme ISO 9001 plne porozumieť. ISO 9000 predstavuje tiež zdrojový dokument pre definície technických pojmov používaných vo všetkých ďalších ISO normách kvality.

Prehliadnuť normu ISO 9000:2015

ISO 9001:2015 - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky

Norma ISO 9001 je medzinárodnou normou kvality, ktorej zavedenie spoločnosti spájajú so zvýšenou efektivitou, nárastom ziskov a výrazne vyššiu spokojnosťou zákazníkov. Revízia z roku 2015 zohľadňuje meniace sa požiadavky priemyslu, vďaka čomu môže stále slúžiť ako výrazná podpora na ceste k obchodnému úspechu.

Prehliadnuť normu ISO 9001:2015

ISO 14001:2015 - Systémy environmentálneho manažmentu - Požiadavky s návodom na použitie

Medzinárodná norma ISO 14001:2015 je určená organizáciám všetkých veľkostí a predstavuje rámec pre efektívne systém environmentálneho riadenia (EMS), vrátane politiky a komunikácie. Môže vašej organizácii pomôcť znížiť vplyv na životné prostredie a podporiť obchod. Požiadavky a pokyny pre využívanie boli revidované tak, aby bolo možné ich integrovať do obchodných procesov a cieľov, a aby pomáhali spoločnostiam plniť zákonné požiadavky a šetriť finančné prostriedky a zdroje.

Prehliadnuť normu ISO 14001:2015

ISO 9000:2015

Kde normy kúpiť a koľko stojí?

Všetky tieto tri novinky ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 môžete zakúpiť na našom eShope https://eshop.normservis.sk alebo po kliknutí na jednotlivé normy sa dostanete rovno na požadovaný produkt.

Ceny aj jazykové verzie noriem ISO sú dostupné po kliknutí na odkaz danej normy.Tento web používa cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií / Rozumiem