Zobrazenie ceny: bez DPH
Zobrazovaná mena:
Zoradiť podľa:

Upresniť výber pre "Nové normy ISO" podľa:    


ISO 11890-1:2024-ed.3.0

Paints and varnishes — Determination of volatile organic compounds (VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content — Part 1: Gravimetric method for VOC determination
(Peintures et vernis — Détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) et/ou composés organiques semi-volatils (COSV) — Partie 1: Méthode gravimétrique pour la détermination des COV)

Norma vydaná dňa 8.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
116.90


SKLADOM
ISO 12183:2024-ed.4.0

Nuclear fuel technology — Controlled-potential coulometric measurement of plutonium
(Technologie du combustible nucléaire — Dosage du plutonium par coulométrie a potentiel imposé)

Norma vydaná dňa 7.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
183.90


SKLADOM
ISO 12224-1:2024-ed.2.0

Solder wire, solid and flux-cored — Specification and test methods — Part 1: Classification and performance requirements
(Fils d´apport de brasage tendre, pleins et a flux incorporé — Spécifications et méthodes d´essai — Partie 1: Classification et exigences de performance)

Norma vydaná dňa 3.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
76.70


SKLADOM
ISO 12224-2:2024-ed.2.0

Solder wire, solid and flux-cored — Specification and test methods — Part 2: Determination of flux content
(Fils d´apport de brasage tendre, pleins et a flux incorporé — Spécifications et méthodes d´essai — Partie 2: Détermination de la teneur en flux)

Norma vydaná dňa 3.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
51.10


SKLADOM
ISO 12625-16:2024-ed.2.0

Tissue paper and tissue products — Part 16: Determination of optical properties — Diffuse reflectance method for opacity (paper backing)
(Papier tissue et produits tissue — Partie 16: Détermination des propriétés optiques — Méthode par réflectance diffuse de l´opacité sur fond papier)

Norma vydaná dňa 3.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
76.70


SKLADOM
ISO 12749-3:2024-ed.2.0

Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear installations, processes and technologies
(Énergie nucléaire, technologies nucléaires et protection radiologique — Vocabulaire — Partie 3: Installations nucléaires, procédés et technologies)

Norma vydaná dňa 15.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
157.10


SKLADOM
ISO 12925-1:2024-ed.3.0

Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems
(Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — Famille C (engrenages) — Partie 1: Spécifications des lubrifiants pour systemes d´engrenages sous carter)

Norma vydaná dňa 8.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
210.70


SKLADOM
ISO 14085-3:2024-ed.2.0

Aerospace series — Test methods for hydraulic filter elements — Part 3: Filtration efficiency and retention capacity
(Série aérospatiale — Méthodes d´essais pour les éléments filtrants hydrauliques — Partie 3: Efficacité de filtration et capacité de rétention)

Norma vydaná dňa 1.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
210.70


SKLADOM
ISO 14823-1:2024

Intelligent transport systems — Graphic data dictionary — Part 1: Specification
(Systemes de transport intelligents — Dictionnaire de données graphiques — Partie 1: Spécification)

Norma vydaná dňa 13.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
236.20


SKLADOM
ISO/TS 15213-3:2024

Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
(Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Clostridium spp. — Partie 3: Recherche de Clostridium perfringens)

Norma vydaná dňa 6.5.2024

Vybraný formát:

Zobraziť všetky technické informácie
183.90


SKLADOM

Zobrazený záznam od 1 až 10 z celkom 60 záznamov.


Potrebujete pomoc?


Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.