Norma TNI POKYN ISO/IEC 98-4 1.1.2020 náhľad

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109)

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody.NORMA vydaná dňa 1.1.2020


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena23.40 bez DPH
23.40

Informácie o norme:

Označenie normy: TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Rozlišovací znak: 014109
Katalógové číslo: 509137
Dátum vydania normy: 1.1.2020
Kód tovaru: NS-980550
Počet strán: 76
Približná hmotnosť: 228 g (0.50 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy TNI - české

Kategórie - podobné normy:

Metrologie a měření všeobecně

Anotácia textu normy TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109):

Tento dokument obsahuje návody a postupy k posuzování shody položky (entity, předmětu nebo systému) se specifikovanými požadavky. Položkou může být například koncová měrka, váhy v potravinářském obchodě nebo vzorek krve. Tyto postupy lze použít, jestliže jsou splněny následující podmínky: - položka se charakterizuje jedinečnou skalární veličiny (viz 3.2.1) (měřitelnou vlastností) definovanou do podrobností, které postačí k tomu, aby byla přiměřeně representována v podstatě jedinečnou pravou hodnotou; POZNÁMKA - GUM poskytuje zdůvodnění, proč nepoužívat termín ,pravá´, ale v tomto dokumentu se bude tento termín používat tam, kde existuje možnost nejednoznačnosti nebo záměny. - interval dovolených hodnot vlastnosti je specifikován jednou nebo dvěma tolerančními mezemi; - vlastnost se může měřit a výsledek měření (viz 3.2.5) lze vyjádřit způsobem odpovídajícím zásadám GUM tak, že znalosti hodnoty vlastnosti lze přiměřeně popsat (a) hustotou pravděpodobnosti (viz 3.1.3), (b) a distribuční funkcí (viz 3.1.2), (c) numerickými aproximacemi těchto funkcí nebo (d) nejlepším odhadem spolu s intervalem pokrytí a přidruženou pravděpodobností pokrytí. Postupy rozpracované v tomto dokumentu se mohou používat k určení intervalu dovolených naměřených hodnot předmětné vlastnosti zvaného interval přijetí. Meze přijetí lze volit tak, aby se vyrovnala rizika spojená s přijetím položek nevyhovujících shodě (riziko odběratele) nebo s odmítnutím položek shodě vyhovujících (riziko výrobce). Dokument uvádí dva druhy problémů při posuzování shody. Prvním je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna požadovaná pravděpodobnost shody pro jednotlivou měřenou položku. Druhým je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna přijatelná průměrná úroveň konfidence při měření řady (nominálně shodných) položek. Návody k jejich řešení jsou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje příklady ilustrující jednotlivé návody. Představovanou koncepci lze rozšířit na obecnější problémy posuzování shody, založené na měření souboru skalárních měřených veličin. Dokumenty jako jsou odkazy [19, 13] se zabývají hledisky posuzování shody specifickými pro jednotlivá odvětví. Tento dokument je určen manažerům kvality, členům normalizačních organizací, akreditačním orgánům a personálu zkušebních a měřicích laboratoří, inspekčním orgánům, certifikačním orgánům a regulačním agenturám, akademikům a výzkumníkům

K tejto norme patria tieto opravy:

TNI POKYN ISO/IEC 98-4:2020/Oprava1 (014109) Oprava

Oprava vydaná dňa 1.4.2020

Vybraný formát:
Česky -
Tlačené (1.10 EUR)


Zobraziť všetky technické informácie
1.10


SKLADOM

Odporúčame:

EviZak - všetky zákony vrátane ich evidencie na jednom mieste

Poskytovanie aktuálnych informácií o legislatívnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov od roku 1945.
Aktualizácia 2x v mesiaci !

Chcete vedieť viac informácii ? Pozrite sa na túto stránku.
Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.