ČSN P ISO/TS 15666 (011637)

Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření.NORMA vydaná dňa 1.7.2022


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena9.00 bez DPH
9.00

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN P ISO/TS 15666
Rozlišovací znak: 011637
Katalógové číslo: 515344
Dátum vydania normy: 1.7.2022
Kód tovaru: NS-1066251
Počet strán: 20
Približná hmotnosť: 60 g (0.13 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Kategórie - podobné normy:

Hluk působící na člověka

Anotácia textu normy ČSN P ISO/TS 15666 (011637):

Tento dokument uvádí specifikace sociálně akustických a sociálních šetření, která zahrnují otázky k účinkům hluku (dále se uvádí jako "sociální šetření"). Obsahuje otázky, které mají být pokládány, stupnice pro vyjádření odpovědí, klíčová hlediska k provádění šetření a uvádění výsledků. Uznává se, že specifické požadavky a protokoly některých sociálních studií nemusí umožňovat použití některých nebo všech stávajících specifikací. Tento dokument žádným způsobem nesnižuje skutkovou podstatu, hodnotu nebo validitu takových výzkumných studií. Předmět tohoto dokumentu je omezen na šetření prováděná k získání informací o obtěžování hlukem "doma". Nejsou zahrnuta šetření prováděná k získání informací o obtěžováním hlukem v dalších situacích, jako jsou rekreační oblasti, pracovní prostředí a uvnitř vozidel. Tento dokument se zabývá jen otázkami k obtěžování hlukem používanými v sociálním šetření a nejdůležitějšími přídavnými specifikacemi potřebnými k dosažení vysoké úrovně porovnatelnosti s dalšími studiemi. Další prvky, které jsou potřebné k zajištění vysoké kvality sociálních šetření, které však nejsou specifické pro sociální šetření o hluku (jako jsou vzorkovací metody), lze nalézt v příručkách (viz citace [1] a [2]). Shoda s doporučeními tohoto dokumentu nezaručuje sběr přesných, precizních nebo spolehlivých informací o prevalenci obtěžování vyvolaného hlukem a/nebo jeho vztahu k hlukové expozici. Další hlediska návrhu studie jakož i nejistoty odhadu a měření hlukové expozice mohou ve značném rozsahu ovlivnit zjištění ze šetření

Doporučujeme:
Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.