ČSN ISO 362-3 (011686)

Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).NORMA vydaná dňa 1.6.2023


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena23.40 bez DPH
23.40

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN ISO 362-3
Rozlišovací znak: 011686
Katalógové číslo: 517174
Dátum vydania normy: 1.6.2023
Kód tovaru: NS-1144615
Počet strán: 76
Približná hmotnosť: 228 g (0.50 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Kategórie - podobné normy:

Hluk působený dopravou

Anotácia textu normy ČSN ISO 362-3 (011686):

Tento dokument specifikuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N při využití polobezodrazové místnosti s instalovaným dynamometrem. Specifikace jsou určeny k dosažení akustické korelace mezi zkoušením vnějšího hluku silničních vozidel v polobezodrazové místnosti a zkoušením ve venkovním prostředí, jak je popsáno v ISO 362-1. Tento dokument poskytuje všechny nezbytné požadavky a postupy pro zkoušení ve vnitřním prostředí k získání výsledků, jejichž kolísání mezi zkušebními běhy je srovnatelné s měřeními při současných typových schvalovacích zkouškách. Tento dokument poskytuje metodu navrženou tak, aby splňovala požadavky na jednoduchost, pokud jsou konzistentní s reprodukovatelnosti výsledků za provozních podmínek vozidla. Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla. Jestliže se měření provádí v místnostech, které nesplňují požadavky uvedené v tomto dokumentu, mohou se získané výsledky lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách

Doporučujeme:
Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.