ČSN ISO 16254 (011686)

Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda.NORMA vydaná dňa 1.9.2017


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena17.20 bez DPH
17.20

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN ISO 16254
Rozlišovací znak: 011686
Katalógové číslo: 503257
Dátum vydania normy: 1.9.2017
Kód tovaru: NS-693293
Počet strán: 40
Približná hmotnosť: 120 g (0.26 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Kategórie - podobné normy:

Hluk působený dopravou

Anotácia textu normy ČSN ISO 16254 (011686):

Tato mezinárodní norma vychází z ISO 362-1 a stanovuje technickou metodu měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N za provozních podmínek v klidu a jízdy nízkou rychlostí. Podle specifikací se reprodukuje hladina akustického tlaku vytvářená hlavními zdroji zvuku vozidla, které jsou v souladu s provozními podmínkami vozidla v klidu a za jízdy nízkou rychlostí a které jsou důležité pro bezpečnost chodců. Metoda je vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou v souladu s reprodukovatelností výsledků při daných podmínkách provozu vozidla. Zkušební metoda vyžaduje akustické prostředí, které je dosažitelné pouze v rozlehlém otevřeném prostoru. Takové podmínky většinou existují při: - měřeních vozidel pro certifikaci podle obecně závazných předpisů; - měřeních během výroby; - měřeních v oficiálních zkušebnách. Výsledky získané touto metodou poskytují objektivní míru zvuku vydávaného za daných zkušebních podmínek. Je nutno uvažovat tu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování, vnímavosti a/nebo schopnosti detekce různých motorových vozidel nebo tříd motorových vozidel v důsledku jejich emise zvuku se jednoduše nevztahují k indikacím zvukoměrného systému. Jelikož obtěžování, vnímavost a/nebo schopnosti detekce jsou velmi úzce spojeny s osobním vnímáním jednotlivce, fyziologickým stavem člověka, kulturou a podmínkami životního prostředí, existují velké rozdíly a tyto termíny nejsou použitelné jako parametry k popisu specifických podmínek vozidla. Namátkové kontroly náhodně vybraných vozidel zřídka probíhají v ideálním akustickém prostředí. Pokud jsou měření prováděna na vozovce v akustickém prostředí, které nesplňuje požadavky stanovené touto mezinárodní normou, mohly by se získané výsledky značně odchylovat od výsledků dosažených za stanovených podmínek. Kromě toho tato mezinárodní norma uvádí technickou metodu měření pro stanovení účinnosti systémů generujících vnější zvuk a to za účelem zprostředkování akustické informace chodcům o provozním stavu vozidla. Tyto informace se uvádějí jako objektivní kritéria, která se v případě systému zdroje vnějšího zvuku týkají hladiny akustického tlaku a frekvenčního obsahu a jejich změn jako funkce rychlosti vozidla. Tato měření tak mohou chodcům zprostředkovat informace o poloze, rychlosti, zrychlení či zpomalení vozidla. Příloha A obsahuje základní informace, považované za důležité při přípravě této mezinárodní normy

Doporučujeme:
Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.