ČSN EN ISO 9614-3 (011617)

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním.

Automaticky preložený názov:

Akustika - Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity - Časť 3: Presná metóda merania skenovaním.NORMA vydaná dňa 1.4.2010


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena17.20 bez DPH
17.20

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN EN ISO 9614-3
Rozlišovací znak: 011617
Katalógové číslo: 85571
Dátum vydania normy: 1.4.2010
Kód tovaru: NS-170287
Počet strán: 40
Približná hmotnosť: 120 g (0.26 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Anotácia textu normy ČSN EN ISO 9614-3 (011617):

Tato část ISO 9614 stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj (zdroje) hluku, jehož akustický výkon je určován. Integrace složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše přes měřicí plochu je přibližně nahrazena rozdělením měřicí plochy na styčné dílčí plochy a skenováním po spojité dráze přes celou rozlohu každé dílčí plochy. Měřicí přístroj určuje průměrnou normálovou složku akustické intenzity a průměrnou druhou mocninu akustického tlaku za dobu každého skenování. Úkon skenování je přípustné provádět ručně nebo pomocí mechanického systému. Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, nebo vážená hladina ve vymezeném pásmu jsou vypočítány z naměřených hodnot v třetinooktávových pásmech. Metodu lze použít pro libovolný zdroj hluku, pro který může být stanovena stacionární měřicí plocha, na které je hluk vyzařovaný zkoušeným zdrojem a jinými významnými zdroji vně měřicí plochy v čase stálý. Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Metoda je použitelná ve stanovených zkušebních prostředích splňujících patřičné požadavky této části ISO 9614. Tato část ISO 9614 stanovuje spolehlivé pomocné postupy popsané v příloze C, které musí být provedeny v souvislosti s určení akustického výkonu. Výsledky těchto pomocných zkoušek jsou použitelné k indikaci kvality určení akustického výkonu, včetně třídy přesnosti. Jestliže kvalita určení nevyhovuje požadavkům této části ISO 9614, postup zkoušky musí být upraven naznačeným způsobem. Tato část ISO je nepoužitelná pro frekvenční pásma, ve kterých je určená hodnota akustického výkonu negativní. Tato část ISO 9614 je použitelná pro zdroje umístěné v jakémkoli prostředí, které není v čase proměnné tak, aby byla omezena přesnost měření akustické intenzity na nepřijatelný stupeň, ani není sonda na měření intenzity vystavena působení proudění plynu s nepřípustnou rychlostí nebo nestálostí proudu (viz 5.2.2, 5.3 a 5.4). V některých případech může být shledáno, že podmínky zkoušky jsou příliš nepříznivé vzhledem k požadavkům této části ISO 9614. Například hladiny vnějších zdrojů mohou překročit dynamickou schopnost měřicího přístroje nebo mohou v průběhu zkoušky nadměrně kolísat. V takových případech není metoda uvedená v této časti ISO 9614 vhodná pro určení hladiny akustického výkonu zdroje hluku

Odporúčame:

Aktualizácia technických noriem

Chcete mať istotu, že používate len platné technické normy?
Ponúkame Vám riešenie, ktoré Vám zaistí mesačný prehľad o aktuálnosti noriem, ktoré používate.

Chcete vedieť viac informácií ? Pozrite sa na túto stránku.
Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.