ČSN EN ISO 11690-1 (011680)

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku.

Automaticky preložený názov:

Akustika - Odporúčané postupy na navrhovanie pracovísk s nízkym hlukom vybavených strojmi a zariadeniami - Časť 1: Stratégia znižovania hluku.NORMA vydaná dňa 1.4.1998


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena12.30 bez DPH
12.30

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN EN ISO 11690-1
Rozlišovací znak: 011680
Katalógové číslo: 51770
Dátum vydania normy: 1.4.1998
Kód tovaru: NS-164830
Počet strán: 36
Približná hmotnosť: 108 g (0.24 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Anotácia textu normy ČSN EN ISO 11690-1 (011680):

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11690-1:1996. Evropská norma EN ISO 11690-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11690-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část (ČSN EN) ISO 11690 nastiňuje strategii, kterou je potřebné aplikovat při řešení problémů hluku na stávajících nebo plánovaných pracovištích tím, že popisuje základní pojmy v oboru snižování hluku (snížení hluku, emise hluku, imise hluku a expozice hluku). Tuto normu lze užít pro všechny typy pracovišť a pro všechny typy zdrojů hluku, se kterými se setkáváme na pracovištích zahrnujících činnost lidí. Obsahuje důležité strategie, které je vhodné přijmout při nákupu nového stroje nebo zařízení. Tato část (ČSN EN) ISO 11690 pojednává pouze o slyšitelném zvuku. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zásady snižování hluku, kapitolu 5 - Hodnocení hlukové situace, kapitolu 6 - Zúčastněné strany, kapitolu 7 - Řešení problémů hluku na pracovištích, kapitolu 8 - Činnosti před nákup nového stroje, kapitolu 9 - Predikce hluku jako nástroj plánování, kapitolu 10 - Dlouhodobé programy snižování hluku. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A a ZA. Za pozornost v normě stojí důsledné rozlišování emisí a imisí hluku, což je také velmi názorně znázorněno graficky, resp. na obrázcích 1 a 2. Z tohoto hlediska stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2.5 - Měřená hodnota emise hluku L: Buď hladina akustického výkonu A, nebo časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A, nebo emisní špičková hladina akustického tlaku C, které jsou určovány měřením, měřené hodnoty mohou být určovány buď pro jednotlivý stroj, nebo jako průměrné pro řadu strojů, jsou vyjádřeny v decibelech a nejsou zaokrouhlovány, čl.3.2.6 - Deklarace emise hluku: Informace o hluku vyzařovaném strojem, kterou poskytuje výrobce nebo dodavatel v technické dokumentaci nebo jiné literatuře, a která se týká emisních hlukových hodnot, může mít buď formu jednočíselné deklarované hodnoty emise hluku, nebo dvoučíselné deklarované hodnoty emise hluku, čl.3.3.1 - Imise hluku na pracovním místě: Všechny hluky, které jsou - bez ohledu na to, zda je pracovník přítomen či nikoli - ve stanoveném časovém intervalu T v měřicím bodě (pracovní místo) v konkrétní situaci, tj. hluk přicházející od stroje, hluk přicházející z jiných zdrojů hluku a hluk odražený od stropu, stěn a jiného vybavení, a konečně čl.3.3.2 - Expozice hluku osoby: Všechny hluky, které přicházejí ve stanoveném časovém intervalu T v konkrétní situaci do sluchového orgánu pracovníka. ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) byla vydána v dubnu 1998

Odporúčame:

Aktualizácia technických noriem

Chcete mať istotu, že používate len platné technické normy?
Ponúkame Vám riešenie, ktoré Vám zaistí mesačný prehľad o aktuálnosti noriem, ktoré používate.

Chcete vedieť viac informácií ? Pozrite sa na túto stránku.


Tento web používa cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií / Rozumiem