ČSN EN 31010 (010352)

Management rizik - Techniky posuzování rizik. (Platnost do 18.7.2022).

Automaticky preložený názov:

Management rizík - Techniky posudzovania rizík.NORMA vydaná dňa 1.1.2011


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena21.20 bez DPH
21.20

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN EN 31010
Rozlišovací znak: 010352
Katalógové číslo: 87240
Dátum vydania normy: 1.1.2011
Kód tovaru: NS-151503
Počet strán: 80
Približná hmotnosť: 240 g (0.53 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Kategórie - podobné normy:

Organizace podniků a management obecně

Anotácia textu normy ČSN EN 31010 (010352):

Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. Posuzování rizik prováděné v souladu s touto normou přispívá k ostatním činnostem managementu rizik. Je uvedena aplikace řady technik se specifickými odkazy na jiné mezinárodní normy, ve kterých je koncepce a aplikace technik popsána mnohem podrobněji. Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci certifikace, předpisů a nařízení nebo pro smluvní použití. V této normě nejsou uvedena specifická kriteria pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani není specifikován typ metody analýzy rizik, který je požadován pro určitou aplikaci. Tato norma neodkazuje na všechny techniky a vypuštění určité techniky z této normy neznamená, že technika není platná. Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za určité situace, neznamená, že tato metoda má být nutně použita. POZNÁMKA - Tato norma se výslovně nezabývá bezpečností. Jedná se o generickou normu managementu rizik a jakékoli odkazy na bezpečnost jsou výhradně informativní povahy. Návod k uvedení bezpečnostních hledisek do norem IEC je formulován v pokynu ISO/IEC Pokyn 51

K tejto norme patria tieto zmeny:

ČSN EN 31010:2011/Z2 (010352) Zmena

Management rizik - Techniky posuzování rizik.

Zmena vydaná dňa 1.8.2020

Vybraný formát:
Česky -
Tlačené (1.00 EUR)


Zobraziť všetky technické informácie
1.00


SKLADOM
Tento web používa cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií / Rozumiem