ČSN EN 10160 (015024)

Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda).

Automaticky preložený názov:

Skúšanie oceľových plochých výrobkov s hrúbkou 6 mm alebo väčšou ultrazvukom (odrazová metóda).NORMA vydaná dňa 1.1.2000


Jazyk
Prevedenie
DostupnosťSKLADOM
Cena8.00 bez DPH
8.00

Informácie o norme:

Označenie normy: ČSN EN 10160
Rozlišovací znak: 015024
Katalógové číslo: 57959
Dátum vydania normy: 1.1.2000
Kód tovaru: NS-138258
Počet strán: 16
Približná hmotnosť: 48 g (0.11 libier)
Krajina: Česká technická norma
Kategória: Technické normy ČSN

Anotácia textu normy ČSN EN 10160 (015024):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10160:1999. Evropská norma EN 10160:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje postup zjišťování vnitřních necelistvostí plochých výrobků ultrazvukem. Vztahuje se na ploché výrobky v rozmezí tlouštěk 6 až 200 mm vyrobených z nelegovaných nebo legovaných ocelí kromě ocelí austenitických nebo austeniticko-feritických. Tato norma může být rovněž použita u posledně jmenovaných druhů ocelí, jestliže rozdíl mezi amplitudou signálu od šumu a amplitudou odpovídající hranici zjistitelnosti vyhovuje stanovené mezní hodnotě. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN 10160 (01 5024) byla vydána v lednu 2000. Nahradila ČSN 01 5024 z 11.5.1987

Odporúčame:

Aktualizácia zákonov

Chcete mať istotu o platnosti využívaných predpisov?
Ponúkame Vám riešenie, aby ste mohli používať stále platné (aktuálne) legislatívne predpisy
Chcete vedieť viac informácií ? Pozrite sa na túto stránku.


Tento web používa cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií / Rozumiem