NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 62453-51-20 (184012)

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 51-20: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model - IEC 61784 CPF 2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.6.2019

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: TNI CLC/TR 62453-51-20
: 184012
: 128718
: 1.6.2019
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy TNI - Slovenské