NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 3002-2 (220013)

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 2. časť: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly.

NORMA vydaná dňa 1.9.1995

Slovensky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN ISO 3002-2
: 220013
: 54283
: 1.9.1995
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategória: Technické normy STN

STN ISO 3002-2 (220013):

Táto časť normy ISO 3002 určuje spôsob stanovenia a použitia prevodových vzorcov. Obsahuje nasledujúce záhlavia: a) Určenie súradnicových osí, b) Definície ustavovacích uhlov, c) Prevodové vzorce, c) Praktické príklady.