NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2780 (222103)

Frézy s unášačom. Pripájacie rozmery k frézovacím tŕňom. Metrický rad.

NORMA vydaná dňa 1.2.1995

Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN ISO 2780
: 222103
: 54517
: NEPLATNÁ
: 1.2.1995
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy STN