NORMSERVIS s.r.o.

STN EN IEC 62966-2 (188001)

Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 2: Podrobnosti o požiadavkách na prúdenie vzduchu, separáciu vzduchu a chladenie vzduchu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.1.2021

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN IEC 62966-2
: 188001
: 132059
: 1.1.2021
: 51 g (0.11 )
:
Kategória: Technické normy STN