NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61987-16 (180109)

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 16: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov hustoty na elektronickú výmenu údajov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.9.2017

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN 61987-16
: 180109
: 125396
: 1.9.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategória: Technické normy STN