NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60917-2 (188002)

Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení. Časť 2: Špecifikácia. Rozhranie - Koordinácia rozmerov pre 25 mm prax (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.8.2001

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN 60917-2
: 188002
: 17830
: 1.8.2001
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategória: Technické normy STN