NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13126-7 (166015)

Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 7: Západky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.8.2021

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN 13126-7
: 166015
: 132908
: 1.8.2021
: 30 g (0.07 )
:
Kategória: Technické normy STN