NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12560-5 (139715)

Príruby a ich spoje. Tesnenia na vybraté príruby. Časť 5: Kovové prstencové tesnenia pre oceľové príruby (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.9.2001

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN 12560-5
: 139715
: 18349
: 1.9.2001
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategória: Technické normy STN