NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1254-4 (138400)

Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 4: Závitové tvarovky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydaná dňa 1.9.2021

Anglicky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN EN 1254-4
: 138400
: 133431
: 1.9.2021
: 30 g (0.07 )
:
Kategória: Technické normy STN