NORMSERVIS s.r.o.

STN 221469 (221469)

Ručné kužeľové výstružníky s kužeľovitosťou 1: 50. Základné rozmery.

NORMA vydaná dňa 1.1.1986

Slovensky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN 221469
: 221469
: 54473
: 1.1.1986
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategória: Technické normy STN