NORMSERVIS s.r.o.

STN 186508 (186508)

Priemyselné roboty. Všeobecné technické požiadavky.

NORMA vydaná dňa 1.1.1990

Slovensky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN 186508
: 186508
: 53925
: 1.1.1990
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy STN