NORMSERVIS s.r.o.

STN 137610 (137610)

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery.

NORMA vydaná dňa 1.9.1985

Slovensky -
Tlačené (NA OTÁZKU)

:

: STN 137610
: 137610
: 53413
: 1.9.1985
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy STN