NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 55010 (010378)

Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydaná dňa 1.4.2020

Anglicky (v českom jazyku len titulná strana) -
Tlačené (20.10 EUR)

:

: ČSN P ISO/TS 55010
: 010378
: 509896
: 1.4.2020
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 55010 (010378):

Tento dokument uvádí směrnice pro sladění finančních a nefinančních funkcí managementu aktiv s cílem zlepšit vnitřní kontrolu jako součást systému správy organizace. Sladění těchto funkcí umožní realizaci hodnoty odvozené z implementace managementu aktiv podrobně popsané v ISO 55000, ISO 55001 a ISO 55002, zejména ISO 55002:2018, příloha F. Pokyny v tomto dokumentu jsou v souladu s požadavky ISO 55001 pro systém managementu aktiv, ale nepřidávají nové požadavky k ISO 55001 ani neposkytují interpretace požadavků ISO 55001. Příklad organizace, která přizpůsobuje své funkce správy aktiv, viz příloha F