NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8514-1 (013827)

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči.

NORMA vydaná dňa 1.4.1994

Česky -
Tlačené (6.80 EUR)

:

: ČSN ISO 8514-1
: 013827
: 16184
: 1.4.1994
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8514-1 (013827):

Norma obsahuje ISO 8514-1:1992. ISO 8514 se skládá z následujících částí pod tímto společným názvem Mikrografie - Mikrografická média COM - Kontrola jakosti: Část 1. Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči. Část 2: Postup. Tato první část ČSN ISO 8514 stanoví požadavky na zkušební diapozitiv a na zkušební data používaná pro kontrolu jakosti mikrografických médií COM s abecedními a číslicovými znaky. ISO 8514-2 popisuje postup zkoušky. ISO 8514-1 a ISO 8514-2 se vztahují na zařízení COM používající formulářové diapozitivy. ČSN ISO 8514-1 (01 3827) byla vydána v dubnu 1994