NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7870-6 (010272)

Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA.

NORMA vydaná dňa 1.10.2019

Česky -
Tlačené (11.90 EUR)

:

: ČSN ISO 7870-6
: 010272
: 508616
: 1.10.2019
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7870-6 (010272):

Tato mezinárodní norma zahrnuje regulační diagramy EWMA jako metodu statistické regulace procesu pro detekci malých posunů střední hodnoty. Umožňuje rychlejší detekci malých až středních posunů střední hodnoty procesu. V tomto diagramu se průměr procesu určuje jako exponenciálně vážený klouzavý průměr všech předcházejících průměrů podskupin. EWMA přiřazuje podskupinám váhu klesající geometricky tak, že nejnovější podskupiny mají nejvyšší váhu, zatímco nejvzdálenější podskupiny přispívají v závislosti na vyhlazovacím parametru (lambda) velmi málo