NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3301 (010235)

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování.

NORMA vydaná dňa 1.12.1993

Česky -
Tlačené (6.90 EUR)

:

: ČSN ISO 3301
: 010235
: 28868
: 1.12.1993
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3301 (010235):

Norma obsahuje ISO 3301:1975. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků v oblasti aplikace systémů jakosti, při různém průmyslovém a jiném využití statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto metody používají. Tato norma stanovuje postup pro statistický test hypotézy o velikosti rozdílu mezi dvěma průměry souboru (středními hodnotami) na základě rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry. Tato mezinárodní norma ustanovuje metodu pro porovnání průměrného rozdílu mezi párovými pozorováními v souboru s nulou nebo s jinou předem určenou hodnotou. Metodu lze použít při zjišťování rozdílu mezi dvěma postupy. Jsou dále normalizovány:podmínky použití, způsob záznamu výpočtů a tzv. "chyby druhého druhu". ČSN ISO 3301 (01 0235) byla vydána v prosinci 1993