NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15707 (010171)

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC).

NORMA vydaná dňa 1.11.2002

Česky -
Tlačené (6.60 EUR)

:

: ČSN ISO 15707
: 010171
: 65822
: 1.11.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15707 (010171):

Tato norma specifikuje prostředky jednoznačné identifikace hudebního díla. Standardizuje a mezinárodně prosazuje užívání standardního identifikačního kódu, který umožní jedinečné odlišení jednoho hudebního díla od jiného v rámci počítačových databází a související dokumentace a pro potřeby společností, které shromažďují hudební díla za účelem administrace práv k těmto dílům. Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC) identifikuje hudební dílo jako nehmotný výtvor. Nepoužívá se k identifikaci materiální podoby hudebních děl nebo předmětů s tímto dílem souvisejících. K identifikaci těchto materiálních vyjádření a předmětů slouží samostatné identifikační systémy, jako je Mezinárodní standardní kód hudební nahrávky (ISCR) pro hudební nahrávky, Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN) pro tištěné hudebniny a Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN) pro audiovizuální díla