NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13373-7 (011440)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách.

NORMA vydaná dňa 1.6.2018

Česky -
Tlačené (12.50 EUR)

:

: ČSN ISO 13373-7
: 011440
: 505235
: 1.6.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13373-7 (011440):

Tento dokument dává pokyny pro specifické postupy, které mají být uváženy při provádění diagnostiky různých typů soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách (hydraulické energetické jednotky). Je určen pro použití praktiky v monitorování stavu, inženýry a techniky a poskytuje praktický přístup k diagnóze závad založený na vibracích. Navíc obsahuje řadu příkladů pro různé typy strojů a komponent a jim přiřazené symptomy závad