NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13372 (011470)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník.

NORMA vydaná dňa 1.4.2013

Česky -
Tlačené (12.50 EUR)

:

: ČSN ISO 13372
: 011470
: 92705
: 1.4.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13372 (011470):

Norma ČSN ISO 13372 jakožto názvoslovná norma doplňuje ČSN ISO 2041 a stanovuje základní termíny a definice, které se vztahují k monitorování stavu a diagnostice strojů. Poskytuje termíny, které se mají používat v navazujících normách pro monitorování stavu a diagnostiku strojů v praxi. Na tuto normu odkazují všechny nomy v daném oboru