NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11843-7 (010240)

Detekční schopnost - Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje.

NORMA vydaná dňa 1.8.2014

Česky -
Tlačené (11.50 EUR)

:

: ČSN ISO 11843-7
: 010240
: 94593
: 1.8.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11843-7 (010240):

měření pomocí analytických přístrojů je vždy přítomen šum pozadí, bez ohledu na to, zda je v přístroji vzorek či ne. Tato část ISO 11843 se týká matematických metod pro odhadování minimální detekovatelné hodnoty pro případ, kdy převažujícím zdrojem nejistoty měření je šum pozadí. Minimální detekovatelnou hodnotu lze přímo a matematicky odvodit ze stochastických charakteristik šumu pozadí