NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11462-2 (010275)

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů.

NORMA vydaná dňa 1.5.2012

Česky -
Tlačené (7.50 EUR)

:

: ČSN ISO 11462-2
: 010275
: 89940
: 1.5.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11462-2 (010275):

Tato část normy ISO 11462 představuje katalog nástrojů a postupů na pomoc organizacím při plánování, zavádění a hodnocení efektivního systému statistické regulace procesu (SPC). Tento katalog nabízí nástroje a postupy, které jsou podstatné pro úspěšnou realizaci prvků SPC specifikovaných v normě ISO 11462-1