NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1087-1 (010501)

Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace.

NORMA vydaná dňa 1.12.2002

Česky -
Tlačené (16.00 EUR)

:

: ČSN ISO 1087-1
: 010501
: 63471
: 1.12.2002
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 1087-1 (010501):

Tato mezinárodní norma stanovuje základní slovní zásobu pro teorii a aplikaci v terminologické práci. Nezahrnuje slovní zásobu týkající se počítačových aplikací v terminologické práci, která je obsažena v ČSN ISO 1087-2. Hlavním účelem této mezinárodní terminologické normy je poskytnout systematický popis pojmů z oblasti terminologie a objasnit užívání pojmů v této oblasti. Tato mezinárodní norma je určena nejen normalizátorům a terminologům, ale všem, kteří se zabývají terminologickou prací, a všem uživatelům terminologie.