NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10198 (013881)

Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti.

NORMA vydaná dňa 1.5.1997

Česky -
Tlačené (6.60 EUR)

:

: ČSN ISO 10198
: 013881
: 21607
: 1.5.1997
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10198 (013881):

Norma obsahuje ISO 10198:1994. Stanoví mechanické a optické vlastnosti průběžných kamer používaných pro záznam dokumentů na 16 mm film podle ISO 6199. K požadavkům na jakost je připojena národní příloha NA. Norma neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO 10198 (01 3881) byla vydána v květnu 1997