NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9004 (010324)

Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality.

NORMA vydaná dňa 1.5.2010

Česky -
Tlačené (18.40 EUR)

:

: ČSN EN ISO 9004
: 010324
: 86008
: 1.5.2010
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 9004 (010324):

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli organizace působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako například management znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému managementu kvality