NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 8015 (014204)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla.

NORMA vydaná dňa 1.2.2012

Česky -
Tlačené (8.30 EUR)

:

: ČSN EN ISO 8015
: 014204
: 89974
: 1.2.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 8015 (014204):

Tato mezinárodní norma specifikuje základní pojmy, principy a pravidla platná pro vytváření, interpretaci a aplikaci všech ostatních mezinárodních norem, technických specifikací a technických zpráv, které se týkají rozměrových a geometrické specifikace produktů (GPS) a jejich ověřování. Tato mezinárodní norma platí pro interpretaci GPS indikátorů na všech typech výkresů. Pro účely této mezinárodní normy bude termín "výkres" interpretován v co nejširším slova smyslu, které zahrnuje celý soubor dokumentace specifikujících obrobek