NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 80000-8 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.

NORMA vydaná dňa 1.2.2008

Česky -
Tlačené (7.30 EUR)

:

: ČSN EN ISO 80000-8
: 011300
: 80505
: 1.2.2008
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 80000-8 (011300):

Toto první vydání ČSN ISO 80000-8 - Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z akustiky. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31-7 z listopadu 1995