NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6428 (013105)

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování.

NORMA vydaná dňa 1.7.2000

Česky -
Tlačené (4.40 EUR)

:

: ČSN EN ISO 6428
: 013105
: 59502
: 1.7.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6428 (013105):

Norma stanoví požadavky na technické výkresy, jejich provedení a archivování z hlediska jejich mikrografického zpracování, zejména z hlediska snímkování do mikrografických médií.