NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5456-2 (013123)

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání.

NORMA vydaná dňa 1.7.2000

Česky -
Tlačené (8.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 5456-2
: 013123
: 59380
: 1.7.2000
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5456-2 (013123):

Norma obsahuje přehled metod pravoúhlého promítání doporučených pro tvorbu technických výkresů ve všech oborech. V normě jsou definovány metody pravoúhlého promítání v 1. kvadrantu, ve 3. kvadrantu, metoda uspořádání obrazů pomocí šipek a metoda zrcadlová.