NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 50001 (011501)

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.

NORMA vydaná dňa 1.3.2019

Česky -
Tlačené (20.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 50001
: 011501
: 507051
: 1.3.2019
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 50001 (011501):

Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožnit organizaci používat systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS. Příloha A poskytuje návod k použití tohoto dokumentu