NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4288 (014449)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu.

NORMA vydaná dňa 1.3.1999

Česky -
Tlačené (8.30 EUR)

:

: ČSN EN ISO 4288
: 014449
: 55360
: 1.3.1999
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 4288 (014449):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4288:1997. Evropská norma EN ISO 4288:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4288:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanoví pravidla pro porovnávání měřených hodnot s tolerančními mezemi stanovenými pro parametry struktury povrchu v ISO 4287 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 4287), ISO 12085 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 12085), ISO 13565-2 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 13565-2) a ISO 13565-3 (v ČR do března 1999 nezavedena). Rovněž specifikuje standardní pravidla pro výběr mezních vlnových délek cut-off lambdac pro parametry profilu drsnosti podle ISO 4287, měřených pomocí dotykových (hrotových) přístrojů podle ISO 3274 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 3274). ČSN EN ISO 4288 (01 4449) byla vydána v březnu 1999