NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady.

NORMA vydaná dňa 1.3.2015

Česky -
Tlačené (12.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 3452-1
: 015018
: 96603
: 1.3.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit na zkoušeném povrchu, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch zkoušeného materiálu. Zkouška se používá především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály nejsou rozrušovány zkušebními prostředky a nejsou extrémně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.)