NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2553 (013155)

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.

NORMA vydaná dňa 1.5.2020

Česky -
Tlačené (27.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 2553
: 013155
: 510097
: 1.5.2020
: 90
: 301 g (0.66 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2553 (013155):

Norma stanovuje zobrazení a označování svarových spojů na technických výkresech, používání odkazových čar, základních a doplňkových značek svarů. Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Norma specifikuje označování svarů podle systému značek A, který vychází z požadavků ISO a označování svarů podle systému značek B, který vychází z norem užívaných v zemích tichomořského regionu. Značky uvedené v této normě se mohou používat na výkresech svařovaných dílců. Specifikace svaru, např. druh, velikost a délka svaru, kvalita svaru, úprava povrchu, přídavný materiál a stanovení zkoušek, mohou být uvedeny přímo u zobrazovaného svaru použitím značek uvedených v této normě. Pravidla uvedená v této normě se mohou použít pro tvrdé a měkké pájení