NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2538-1 (014133)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů.

NORMA vydaná dňa 1.6.2015

Česky -
Tlačené (6.90 EUR)

:

: ČSN EN ISO 2538-1
: 014133
: 97622
: 1.6.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2538-1 (014133):

Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice pro klíny, tři řady úhlů klínu od 120° do 0° 30 a řadu sklonů klínu od 1:10 do 1:500, pro všeobecné účely strojního inženýrství