NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 23243 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník.

NORMA vydaná dňa 1.6.2021

Česky -
Tlačené (12.40 EUR)

:

: ČSN EN ISO 23243
: 015005
: 512629
: 1.6.2021
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 23243 (015005):

Tento dokument definuje termíny používané při ultrazvukovém zkoušení s použitím polí (phased arrays). To zahrnuje technologii phased array a technologii zpracování signálu pomocí polí (arrays), např. snímání úplné matice (FMC) (3.3.1.28) a technika úplné fokusace (TFM) (3.3.1.35)