NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14044 (010944)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

NORMA vydaná dňa 1.11.2006

Česky -
Tlačené (21.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 14044
: 010944
: 77067
: 1.11.2006
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14044 (010944):

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy