NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 128-2 (013114)

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry.

NORMA vydaná dňa 1.5.2021

Česky -
Tlačené (28.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 128-2
: 013114
: 512333
: 1.5.2021
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 128-2 (013114):

Norma ČSN EN ISO 128-2 stanovuje typy čar použitých na technických výkresech (např. schémata, půdorysy nebo mapy), jejich označení a konfigurace, jakož i obecná pravidla pro kreslení čar. Kromě toho tento dokument specifikuje obecná pravidla pro zobrazení odkazových čar a odkazových praporků a jejich komponentů, jakož i pro uspořádání instrukcí nad nebo u odkazových čar v technických dokumentech