NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10628-1 (013010)

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat.

NORMA vydaná dňa 1.9.2015

Česky -
Tlačené (8.30 EUR)

:

: ČSN EN ISO 10628-1
: 013010
: 98329
: 1.9.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10628-1 (013010):

Tato část ISO 10628 specifikuje klasifikaci, obsah a znázornění schémat toku. Kromě toho stanoví pravidla pro kreslení schémat toku pro chemický a petrochemický průmysl. Tato mezinárodní norma neplatí pro elektrotechnická schémata. Tato část ISO 10628 je společnou aplikací normy ISO 15519