NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci.

NORMA vydaná dňa 1.3.2015

Česky -
Tlačené (43.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 10209
: 013101
: 94741
: 1.3.2015
: 152
: 487 g (1.07 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10209 (013101):

Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy