NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61710 (010650)

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů.

NORMA vydaná dňa 1.3.2014

Česky -
Tlačené (20.00 EUR)

:

: ČSN EN 61710
: 010650
: 94322
: 1.3.2014
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategória: Technické normy ČSN

ČSN EN 61710 (010650):

V této normě je popsán mocninový model a jsou v ní uvedeny pokyny pro jeho použití. Existují různé modely pro popis bezporuchovosti opravitelných objektů, jedním z nejpoužívanějších modelů je mocninový model. V této normě jsou uvedeny postupy pro odhad parametrů mocninového modelu a pro test dobré shody tohoto modelu s daty; tento postup poskytuje konfidenční intervaly parametru proudu poruch a předpovědní intervaly délky doby do budoucích poruch. K tomu je nutný vstup skládající se z množiny dat o časech, v nichž došlo ke vzniku platných poruch opravitelného objektu nebo více kusů stejných objektů, nebo o časech, kdy byly tyto poruchy pozorovány, a o čase, kdy bylo pozorování objektu ukončeno, jestliže se liší od času vzniku poslední poruchy. Všechny výstupní výsledky odpovídají uvažovanému typu objektu. Některé postupy mohou vyžadovat, aby se použily počítačové programy, které však nejsou příliš složité. V této normě jsou uvedeny algoritmy, na jejichž základě lze počítačové programy snadno sestavit